Luikenproject

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan het Luikenproject moet voldaan zijn aan enkele formele voorwaarden met betrekking tot de aanvrager, de betreffende boerderij en de luiken waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd.

Als niet aan al deze voorwaarden is voldaan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen in de tweede stap van de beoordelingsprocedure (zoals beschreven in het hoofdstuk over de procedure hierna). De aanvrager krijgt daarover zo snel mogelijk bericht met opgave van redenen.

A. De aanvrager
  • Is een natuurlijk persoon of een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap of v.o.f.).
  • Is eigenaar of huurder van de boerderij. De huurder beschikt over een schriftelijke toestemming van de verhuurder.
  • Is nog niet begonnen met het maken of herstellen van de luiken waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd.
  • Wil bijdragen aan de doelstelling van de BSA en geeft daarom de BSA toestemming bij publieksgerichte publicitaire activiteiten vrijelijk gebruik te maken van de door de aanvrager in het kader van het Luikenproject in tekst en beeld verstrekte of nog te verstrekken informatie.
B. De boerderij
  • Is gelegen in één van de zeven aan LEADER Achterhoek deelnemende gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk).
  • Is gebouwd vóór 1965.
  • Is voorzien geweest van luiken of is dat nog steeds. In beide gevallen kan met foto’s of ander beeldmateriaal worden aangetoond dat de boerderij oorspronkelijk luiken had.
C. De luiken
  • Worden zo goed als mogelijk vervaardigd volgens een bij de boerderij passende techniek die is terug te voeren op de wijze waarop de luiken in vroegere tijden werden gemaakt. Dat geldt voor het timmerwerk, het beslag, het schilderwerk en de kleurkeuze. Hout- en verfsoort kunnen in overleg worden bepaald.
  • Worden gemaakt door vakmensen, professionele bedrijven of geheel of gedeeltelijk door de aanvrager zelf. In alle gevallen kan de vereiste deskundigheid worden aangetoond.
  • Functioneren zoals ze bedoeld zijn.