Luikenproject

Luikenproject

Het Luikenproject Achterhoek

Een boerderij met luiken heeft allure. Vroeger waren luiken noodzakelijk om het huis in de winter warm te houden en in de zomer koel, zo eenvoudig was het. Die functie wordt steeds actueler met de stijgende energieprijzen en de hete zomers. Helaas zijn vele luiken verdwenen of in slechte staat van onderhoud, het is een kostenpost die niet iedereen kan of wil opbrengen. Luiken zijn echter beeldbepalend voor een streek, ze ademen een rijke historie en zijn belangrijk voor de inwoners en bezoekers met interesse voor cultuur.

Financiële bijdrage voor luiken

Vanaf nu kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor het aanbrengen, vervangen of herstellen van luiken aan uw historische boerderij. Op deze website leest u aan welke voorwaarden u, uw boerderij, moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage. Bovendien vindt u hier een beschrijving van de procedure en een inschrijfformulier.

Leest u de regeling eerst goed door alvorens u het inschrijfformulier invult en opstuurt!
Uw aanvraag kunt u indienen tot uiterlijk 1 juli 2022.

Navigatiehulp

Financiële bijdrage: wat zijn doel en inhoud van het Luikenproject, wat is LEADER Achterhoek, wat is de hoogte van de bijdrage, wat komt voor financiering in aanmerking en waarop worden de luiken beoordeeld?
Lees verder

Over luiken: wat wordt verstaan onder een luik, blinde of venster en waarom zijn ze waardevol?
Lees verder

De voorwaarden voor deelname hebben betrekking op de aanvrager, op de boerderij en op de luiken.
Lees verder

De procedure: hoe moet u de aanvraag indienen, welke informatie is nodig, hoe ziet de beoordelingsprocedure er uit, welke afspraken worden gemaakt? Ook vindt u hier informatie over de oplevering, de uitbetaling en de eindcontrole.
Lees verder

Downloaden: het digitale inschrijfformulier en het Reglement Luikenproject.
Lees verder

Algemene informatie over het Luikenproject

Projectleider is Lyanne de Laat. U kunt haar telefonisch bereiken op 06 3001 3037 of via e-mail: luiken@bsachterhoek.nl.

Op 14 juli is er nog een informatieavond over Luiken maken.