Boerderijenstichting Achterhoek van start

17 december 2019 | De Achterhoek heeft nu ook zijn eigen boerderijenstichting! Het uit vijf mensen bestaande bestuur van de kersverse Boerderijenstichting Achterhoek hield gisteren, 16 december 2019, haar oprichtingsvergadering.

Die vergadering vond plaats op een fraaie oude boerderij in Winterswijk-Miste.

Aftrap in Het Keunenhuis
Tijdens een verkennend mini-congres dat werd gehouden op 21 juni 2019 in Het Keunenhuis, ook al in de buurt van Winterswijk, bleek al dat er onder boerderij-eigenaren, gemeenten en erfgoed-organisaties grote behoefte bestaat om de krachten bundelen. Tijdens deze door LEADER Achterhoek en Agrarisch Erfgoed Nederland georganiseerde bijeenkomst werd de basis gelegd voor de nu opgerichte Boerderijenstichting Achterhoek. De deelnemers gaven desgevraagd aan dat een boerderijenstichting vooral een functie heeft als belangenbehartiger, als het zijn van kennisplatform en als verbinder van belanghebbenden. Het nieuwe bestuur heeft daar goed naar geluisterd en zal zich dus in de eerste plaats richten op deze doelen.  

Voor boerderij-eigenaren
Samen met LEADER Achterhoek en AEN gaat de Boerderijenstichting Achterhoek op zoek naar concrete mogelijkheden om eigenaren tegemoet te komen in de kosten van het onderhoud van hun boerderij. Het ligt in de bedoeling om omstreeks april 2020 naar buiten te treden met uitvoerbare plannen. Tegen die tijd wordt het ook mogelijk voor eigenaren en andere belangstellenden om zich aan te melden als donateur. Voor de donateurs wordt een kennisprogramma opgezet onder meer gericht op de geschiedenis van de ontwikkeling van de boerderijen in de Achterhoek, op het toepassen van bouwkundige oplossingen, op verduurzaming en op erfinrichting. Allemaal onderwerpen waar boerderijbewoners behoefte aan blijken te hebben. Het werkterrein van de nieuwe stichting omvat in principe de gehele Achterhoek.

Bron: Agrarisch Erfgoed Nederland, meer informatie op agrarischerfgoed.nl