Wordt de mooiste boerderij gesloopt of monument?

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Wordt de mooiste boerderij gesloopt of monument?

9 november 2022 – De raad van de gemeente Berkelland heeft besloten dat er een nieuwe sporthal op het sportcomplex de Meene moet komen en het voornemen uitgesproken om voetbalvelden daar naar toe te verplaatsen. De Meene is een bosrijk natuurgebied aan de rand van Ruurlo. Aan dit natuurgebied grenst ook het erf van de historische boerderij ’t Hiddink. Deze boerderij zal gesloopt worden indien deze plannen van de gemeente gerealiseerd worden. Ter bescherming hebben Heemschut en de Boerderijenstichting Achterhoek de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd.

De geschiedenis van deze boerderij gaat terug tot 1494. In 1650 wordt het als eigendom vermeld van het geslacht van Heeckeren die op kasteel Ruurlo woonden. Het blijft in bezit van deze familie tot in het begin van de 20e eeuw.
Het erfgoed is vanaf 1650 bewoond door diverse generaties van de families Hiddink, Hilferink en Kerkwijk. De luiken dragen nog de kleuren van het kasteel en de familie van Heeckeren.

De huidige eigenaren hebben de boerderij met het erf in de afgelopen jaren zorgvuldig gerestaureerd en verduurzaamd met behoud van de authentieke kenmerken. Zij tekenden in voor de verkiezing van de mooiste boerderij in de Achterhoek 2022, uitgeschreven door de Boerderijenstichting Achterhoek (BSA) en wonnen de eerste prijs. ‘Hiddink scoorde het hoogst op de set van acht criteria die door de BSA waren opgesteld: cultuurhistorisch, architectonisch, bouwhistorisch, ensemble, landschappelijk, beleving en duurzaamheid.

Om de dreigende sloop te voorkomen hebben de eigenaren, de BSA en Heemschut de gemeente per brief verzocht ‘Hiddink aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Ook is gevraagd de biotoop van het erf te beschermen en niet te gaan bouwen in de directe omgeving van het boerderijcomplex.

Overigens zijn een aantal Ruurlose sportverenigingen ook niet voor verplaatsing van de sportaccommodaties, zij pleiten voor nieuwbouw in het centrum van Ruurlo in de buurt van de huidige plek van de sporthal.

Dus er zijn voor het college en de gemeenteraad van Berkelland voldoende argumenten om dit besluit te heroverwegen.

Menu