Winterswijk-Kotten Burloseweg 44 Boerderij Oossink

  1. Home
  2. Mooiste boerderij
  3. Winterswijk-Kotten Burloseweg 44 Boerderij Oossink

Mooiste boerderij

Oossink is ca. 800 jaar oud, en is een van de bitter weinige historische Scholtenboerderijen die nog steeds de vorm van een een ‘los hoes’ hebben behouden.
In 2016 werd een boek over de boerderij uitgegeven, met als titel: Oossink, 800 jaar scholtengoed, ISBN: 97-8-90-9029639-5.
Vrijwel dagelijks wordt de boerderij door toeristen vanaf de openbare weg gefotografeerd.
Tot 1967 was Oossink als boerderij effectief in gebruik bij de broers Tannemaat. Na hun vertrek wegens gevorderde leeftijd werd het pand onder toezicht van monumentenzorg gerenoveerd, en geschikt gemaakt voor bewoning met instandhouding van alle historische elementen.
In 1965 werd het ingeschreven als rijksmonument.
Inmiddels werd op de omliggende landbouwgrond tussen 2002 en 2005 nieuwe natuur plus bos aangelegd, en het geheel gerangschikt als NSW-landgoed.

Duurzaam

Als rijksmonument moet uit dien hoofde de boerderij in stand worden gehouden. Dat brengt ook de rangschikking als -NSW-landgoed met zich mee. De huidige eigenaars/bewoners hechten gezien het historische karakter zeer aan duurzaamheid van het object.

Menu