Drie korte films over cultuurhistorie boerenerf

Het Boerderijenfonds heeft drie korte inspirerende filmpjes gemaakt waarin elementaire kennis over het boerenerf toegankelijk wordt gemaakt voor boerderij-eigenaren. Bij herbestemmingsplannen wordt vaak te weinig ingespeeld op de cultuurhistorie van het erf en de relatie tussen erf en landschap. Meer kennis over het boerenerf kan bijdragen aan een zorgvuldige ontwikkeling van het erf bij herbestemming van de boerderij.

In drie afleveringen (elk ongeveer 9 minuten) nemen landschapsarchitecten/erfontwerpers Greet Bierema, Stieneke van der Wal en Anneke Coops de kijker mee langs zes verschillende boerenerven, verspreid over het land. De eerste film behandelt de traditionele indeling in voor- en achtererf, deel 2 de combinatie van wonen en werken en deel 3 de geschiedenis als inspiratiebron voor ontwikkeling en de relatie tussen erf en het omringende landschap.

In deel 3 vertelt San Smeets over haar boerderij De Zelst in Vorden.