Op 21 november 2019  is de akte van oprichting getekend voor de Boerderijenstichting Achterhoek en op 16 december vond de eerste vergadering plaats met het bestuur.(v.l.n.r.) Lowik Doude van Troostwijk, René Spekschoor (voorz.), Gert-Jan te Gronde (secr.), Janneke Godziejewski-Esselink, Jan Tiggeloven (pen.).De doelstellingen van de stichting staan beschreven in de statuten en zijn:

  • Het bevorderen van het behoud van historische boerderijen, interieurs, bijgebouwen en erven welke gelegen zijn in de Achterhoek.
  • Al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Boerderijenstichting Achterhoek werkt samen met alle andere boerderijstichtingen in Nederland. Zij zijn verenigd in Agrarisch Erfgoed Nederland (https://www.agrarischerfgoed.nl). Met de uitwisseling van kennis en ervaring kunnen wij ons voordeel doen; we werken daardoor niet in een vacuüm.

Er zijn in de Achterhoek al veel andere initiatieven rondom de boerderij, ook met hen willen we graag samenwerken. Als stichting hopen we een verbindende schakel te kunnen zijn tussen liefhebbers van historische boerderijen in de Achterhoek.

We roepen alle boerderijenliefhebbers en -bewoners, en alle bestaande organisaties op om ons te volgen. Dat kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@bsachterhoek.nl.

We houden u dan op de hoogte van onze activiteiten. U ontvangt automatisch onze nieuwsbrief.

“Save the date” Startsymposium op vrijdagmiddag 17 april.

Voor de komende periode staan meteen al een aantal activiteiten op het programma.

Op 17 april organiseren we een startsymposium. Daarop informatie over onze acties.

Wij willen als stichting in beeld gaan brengen hoeveel, en welke typen historische boerderijen er in de Achterhoek zijn, en wat van elke boerderij de cultuurhistorische waarde is. En dan gaat het daarbij wat ons betreft niet alleen om de officiële monumenten. Ook zonder monumentenstatus kan een boerderij zeer waardevol zijn.

Woont u in zo’n boerderij laat het ons dan weten door een mail te sturen aan  info@bsachterhoek.nl.

Op deze dag ook de aftrap van de eerste grote actie: het luikenproject. Verderop staat daarover extra informatie. Later in het jaar volgt het project de verkiezing van een “Achterhoekse boerderij van het jaar”. De uitwerking daarvan staat nog in de kinderschoenen.

Het startsymposium vindt plaats in Museumboerderij de Lebbenbrugge in Borculo. Programma en definitieve uitnodiging volgen.

Donateur worden.

Wilt u de Boerderijenstichting Achterhoek steunen dan kan dat! Meld u aan als vrijwilliger en/of donateur. Stuur een mail naar info@bsachterhoek.nl

Doneren kan al vanaf € 25,-. U steunt dan niet alleen onze stichting, maar kunt daardoor ook meedoen aan toekomstige projecten.

Boerderijenstichting Achterhoek op de Erfgoeddag

Op 13 februari jl. organiseerden de Gemeenten Oost Gelre, Aalten en Winterswijk een erfgoeddag in het Koptische klooster te Lievelde.

Op deze dag belichtten te gemeenten hun samenwerking op het gebied van erfgoed. Ook keken ze vooruit naar de komende beleidsperiode. De bezoekers van de dag konden daar hun bijdrage aan leveren.

Boerderijenstichting Achterhoek was ook aanwezig om zich te presenteren. In twee sessies is aan ca 60 personen een presentatie gegeven over het ontstaan en doel van de stichting. Er was veel enthousiasme te bespeuren bij de aanwezige deelnemers. Wij voelen ons dan ook gesterkt in  de oprichting van onze stichting.

 Leader Achterhoek

Boerderijenstichting Achterhoek kon mede opgericht worden door ondersteuning van Leader Achterhoek en een bijdrage van de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre. Leader is de Europese plattelandsontwikkeling subsidie regeling (pop3). Bij Leader werken de 7 Regio Achterhoek gemeenten samen. Er is subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de Achterhoek.

Meer weten over Leader? Kijk op https://www.leaderachterhoek.nl voor meer informatie.

Luikenproject

Onze eerste activiteit wordt het luikenproject. Vanouds waren de boerderijen in de Achterhoek voorzien van luiken voor de ramen. Goed tegen inbraak, energiezuinig maar vooral ook beeldbepalend. Maar luiken vragen nogal wat onderhoud. Bij veel boerderijen zijn daardoor de  luiken inmiddels verdwenen, of verkeren in een slechte staat van onderhoud. Om daar wat aan te doen zoeken we boerderij-eigenaren, die zich willen inzetten voor het behoud van luiken aan boerderijen door deze te vernieuwen, te restaureren of opnieuw aan te brengen.

De boerderijen die voor ons project in aanmerking komen moeten gebouwd zijn voor1960 en origine luiken hebben gehad.

Een belangrijke voorwaarde is ook dat de luiken vanaf de openbare toegankelijke weg, fiets- of wandelroute, zichtbaar zijn.

De subsidie via Boerderijenstichting Achterhoek ter beschikking gesteld, bedraagt 40% van de totale kosten met een maximum van € 2.000,00 per aanvraag.

Uiteraard vragen we u donateur te worden van onze stichting.

Het luikenproject wordt onder de voorwaarde van o.a. voldoende aanmeldingen financieel mogelijk gemaakt door Leader Achterhoek. Het kunnen aanvragen van grootschalige subsidies bij dit en andere fondsen is één van de redenen dat de Boerderijstichting Achterhoek is opgericht. Als deze aanvraag goed gaat volgen er zeker meer.

Voor dit eerste project hebben we tenminste 40 aanmeldingen van boerderijen nodig. Meedoen met het luikenproject, geïnteresseerd in de gedetailleerde voorwaarden? Meld u zich nu direct aan via info@bsachterhoek.nl