Boerderijenstichting zoekt 40 deelnemers voor luikenproject

Persbericht, 22 april 2020 | Vanaf nu kunnen eigenaren van agrarisch erfgoed een aanvraag indienen bij de Boerderijenstichting Achterhoek.

Binnen dit project gaat het alleen om boerderijen die ooit luiken hadden of bestaande luiken willen restaureren.

Vanouds waren de boerderijen in de Achterhoek voorzien van luiken voor de ramen. Goed tegen inbraak, energiezuinig maar vooral ook beeldbepalend. Maar luiken vragen nogal wat onderhoud. Bij veel boerderijen zijn daardoor de luiken inmiddels verdwenen, of verkeren in een slechte staat van onderhoud. Om daar wat aan te doen zoeken we boerderij-eigenaren, die zich willen inzetten voor het behoud van luiken aan boerderijen door deze te vernieuwen, te restaureren of opnieuw aan te brengen.

Belangrijke voorwaarden:
1. De boerderijen die voor ons project in aanmerking komen, moeten gebouwd zijn voor 1960 en van origine luiken hebben gehad.
2. Een belangrijke voorwaarde is ook dat de luiken vanaf de openbare toegankelijke weg, fiets- of wandelroute, zichtbaar zijn.

De subsidie via Boerderijenstichting Achterhoek ter beschikking gesteld, bedraagt 40% van de totale kosten met een maximum van € 2.000,00 per aanvraag.

Aanvragers kunnen ook eigen uren inbrengen. Uiteraard vragen we u donateur te worden van onze stichting (€ 25,- per jaar).

Het luikenproject wordt onder de voorwaarde van o.a. voldoende aanmeldingen financieel mogelijk gemaakt door Leader Achterhoek. Het kunnen aanvragen van grootschalige subsidies is één van de redenen dat de Boerderijstichting Achterhoek is opgericht. Als deze aanvraag goed gaat, volgen er zeker meer.

Voor dit eerste project hebben we tenminste 40 aanmeldingen van boerderijen nodig. Meedoen met het luikenproject, geïnteresseerd in de gedetailleerde voorwaarden? Voor meer informatie: www.bsachterhoek.nl

Meld u zich nu direct aan en stuur een e-mail naar info@bsachterhoek.nl